نرم افزار پنهان نگار نهانا

با توجه به گسترش تبادل اطلاعات در دنیای مجازی امنیت و صحت ارسال اطلاعات با ارزش از اهمیت بالایی برخوردار است. گروه آفتاب در همین راستا اقدام به طراحی و تولید نرم افزار پنهان نگاری "نهانا" نموده است.

نرم افزار نهانا از الگوریتم پیشرفته تولید شده در آزمایشگاه گروه آفتاب طراحی و اطلاعات را رمز نگاری و در یک عکس ذخیره سازی می کند.

شما می توانید هر نوع فایل با هر فرمتی (عکس، صدا، ویدئو، فایل زیپ و ...) را با یک کلید اختصاصی که فرستنده و گیرنده از آن اطلاع دارند را در یک عکس ذخیره و ارسال نمایید.

 

تصویر اطلاعات رمزنگاری شده و دخیره شده در عکس